De kringgildedag

Comité van aanbeveling:

De onderstaande personen hebben plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling, dat speciaal voor dit Gildenfestijn is samengesteld. Hiermee ondersteunen ze van harte de door ons georganiseerde activiteiten.Dhr. drs. O.P.M. (Odi) Bouwmans
Voorzitter kringbestuur Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Dhr. C.W.J. (Wilbert) Baron de Weichs de Wenne
Erevoorzitter Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Dhr. mgr. drs. A.L.M. (Antoon) Hurkmans
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Dhr. mgr. dr. F.R. (François) Bacqué
Apostolische Nuntius van Nederland en Titulair Aartsbisschop van Gradisca

Mevr. J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

Dhr. K.W.Th. (Karel) van Soest
Burgemeester van de gemeente Boxmeer
Beschermheer van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen

Dhr. prof. dr. A.J.A. (Arnoud-Jan) Bijsterveld
Hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg

Dhr. prof. dr. P.J.A.N. (Peter) Rietbergen
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Dhr. drs. J.L.G.M. (Jan) Claassen MMO
Directievoorzitter Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Omhoog


Route optocht:

De deelnemende gilden zullen tijdens de Kringgildedag een route door Groeningen lopen. De onderstaande route zal worden gelopen (klik op de afbeelding voor een grotere versie in pdf-formaat):De volgorde waarin de gilden aan deze optocht deelnemen is als volgt:

  Standaardruiter met de kringstandaard Maashees
01 Sint Antonius en Mariagilde Linden
02 Cloveniers of Schutterye tot Grave Grave
03 Gilde Salvator Mundi Oeffelt
04 Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees
05 Sint Sebastianusgilde Vianen
06 Sint Jansgilde Gassel
07 Heilig Bloedsgilde Boxmeer
08 Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde Soest
09 Sint Nicolaasgilde Haps
10 Onze Lieve Vrouwegilde Holthees
11 Gilde Sint Willibrordus Vlierden
12 Sint Lambertusgilde Milsbeek
13 Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde Beugen
14 Gilde Sint Antonius Abt Escharen
15 Sint Matthiasgilde Oploo
16 Sint Barbaragilde Ravenstein
17 Sint Antoniusgilde Blitterswijck
18 Sint Antoniusgilde Beers
19 Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren
20 Schuttersvereniging E.M.M. Spijk Spijk
21 Sint Theobaldusgilde Overloon
22 Sint Antoniusgilde Sambeek
23 Gilde Sint Antonius Abt Mook
24 Sint Dionysiusgilde Heijen
25 Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt St. Anthonis
  Harmonie De Herleving Vierlingsbeek
26 Sint Jacobusgilde Zeeland
27 Sint Georgiusgilde Heumen
28 Sint Antoniusgilde Well
29 Sint Barbaragilde Sint Hubert
30 Sint Lambertusgilde Huisseling
31 Sint Martinusgilde Gennep
32 Gilde Sint Antonius Abt en Sint Agatha Aijen

Omhoog


Indeling terrein:

Hieronder kunt u een plattegrond van het terrein vinden (klik op de afbeelding voor een grotere versie in pdf-formaat):Omhoog


wedstrijden en Prijzenzilver:

Tijdens de optocht krijgen de deelnemende gilden punten toegewezen door juryleden. Tijdens de optocht zal de jury in het bijzonder letten op het gedrag van de wapendrager(s), het gedrag van de gilde tamboer(s) en het gedrag van de zilverdrager(s). Op basis van de beoordelingen worden onderstaande schilden voor het algemeen klassement uitgereikt:

Algemeen Klassement  
Ereprijs 01 schild
1e Prijs 10 schilden
2e Prijs 10 schilden
3e Prijs 09 schilden
Herinneringschild 02 schilden

Na afloop van de optocht kunnen de leden van de gilden deelnemen aan onderstaande wedstrijden. Achter het onderdeel staan de te winnen zilveren prijzenschilden.

Muziektrom  
Korpsen zonder klaroen  
Hoofdklasse 1e schild *
Klasse A 1e schild *
Klasse B 1e schild
Korpsen met klaroen  
Klasse B 1e schild *
Individueel senioren 1e schild *
Ereklasse  
Hoofdklasse 1e schild
Klasse A 1e schild
Klasse B 1e schild
Individueel junioren  
Jeugdklasse (≤ 12 jaar) 1e schild
Gildetrom  
Groepen  
Klasse B 1e prijs
Individueel senioren  
Uitmuntend 1e prijs *
Ereklasse (vanaf 40 jaar) 1e prijs
Klasse A 1e prijs *
Klasse C 1e prijs, 2e prijs
Individueel junioren  
≤ 15 jaar 1e prijs
Bazuinblazen  
Groepen 1e prijs
Individueel junioren (≤ 15 jaar) 1e prijs *
Individueel senioren (≥ 16 jaar)  
Klasse B 1e prijs
Klasse C 1e prijs
Vendelen  
Groepen  
Senioren (4 of 5 personen) 1e prijs
Senioren (≥ 6 personen) 1e prijs
Jeugd 1e prijs *
Individueel  
Klasse A 1e prijs
Klasse B 1e prijs, 2e prijs
Klasse C 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs, 4e prijs, 5e prijs
Jeugdklasse (≤ 13 jaar) 1e prijs, 2e prijs
Jeugdklasse (14-16 jaar) 1e prijs, 2e prijs
Vaandelklasse (< 50 jaar) 1e prijs
Vaandelklasse (≥ 50 jaar) 1e prijs
Vaandelklasse zonder acrobatiek 1e prijs
Standaardrijden  
Optocht 1e prijs
Toernooiveld 1e prijs
Geweerschieten  
Kringkeizer Keizerskruis
Kringkoning Koningskruis
Groepen  
Korps klos 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs
Korps wip 1e prijs
Viertallen 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs, 4e prijs
Individueel  
Kampioen 1e prijs, 2e prijs
Personeel 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs, 4e prijs
Vrije Hand 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs
Jeugd (12-18 jaar) 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs
Kruisboogschieten  
Groepen  
Korps 1e prijs
Viertallen 1e prijs, 2e prijs
Individueel  
Kampioen 1e prijs
Personeel 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs, 4e prijs

* deze prijzen worden enkel uitgereikt als minimaal één van de deelnemer aan het benodigde aantal punten komt.

Omhoog


reglement:

Algemeen
Aan de volgende wedstrijden dient te allen tijde in volledig tenue te worden deelgenomen: koningschieten, keizerschieten, trommen, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden. Aan de wedstrijden geweerschieten en kruisboogschieten mag in zomertenue worden deelgenomen, indien dit voor aanvang van de wedstrijden bekend is gemaakt door de voorzitter van het kringbestuur van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”. Deze mededeling zal al dan niet bij de opening van de Kringgildedag worden gedaan (voor aanvang van de massale opmars). Wanneer de deelnemer in zomertenue aan de wedstrijden deelneemt, dan dient te allen tijde duidelijk zichtbaar te zijn voor welk gilde hij/zij uitkomt. Tevens dient er eenheid van tenue te zijn. Als dit niet het geval is, mag er niet aan de wedstrijden worden deelgenomen. Daarnaast zijn reclame-uitingen op het tenue, op welke wijze dan ook, niet toegestaan. Aan de wedstrijden koningschieten en keizerschieten mag van ieder gilde enkel de koning of de keizer zelf deelnemen, zijn plaats mag niet worden ingenomen door een plaatsvervanger. De wedstrijd koningschieten begint 30 minuten na afloop van de massale opmars. De wedstrijd keizerschieten begint direct na afloop van de wedstrijd koningschieten.

Optocht
Het is gedurende de optocht niet toegestaan om met losse flodders te schieten. Om oponthoud te voorkomen is het tevens niet toegestaan om gedurende de optocht demonstraties te geven. Daarnaast is het in geen enkel geval toegestaan een wapen te dragen welke is geladen (ook niet gedurende de optocht), de grendel van het geweer moet daarom te allen tijde geopend zijn.

Geweerschieten
Vanaf 2008 is de regelgeving omtrent het geweerschieten aanzienlijk verscherpt. Om ervoor te zorgen dat ook tijdens de Kringgildedag aan de nieuwe wetgeving voldaan kan worden, dienen alle deelnemers aan de wedstrijd geweerschieten zich vóór 12.00 uur op het secretariaat in te schrijven voor de wedstrijden. Alle deelnemers die lid zijn van de Vereniging Brabantse Gildeschutters (VBG) dienen hun KNSA lidmaatschapspas te overleggen, zodat hun lidmaatschapsnummer kan worden geregistreerd. Alle deelnemers die geen lid zijn van de Vereniging Brabantse Gildeschutters (VBG) dienen hun paspoort of identificatiebewijs te overleggen, zodat het documentnummer hiervan kan worden geregistreerd. Iedereen die zich niet heeft ingeschreven voor de wedstrijden mag niet deelnemen. Uiteraard is ook mogelijk dat één lid van het gilde een lijst aflevert op het secretariaat met daarop van alle deelnemers hun naam, met hun KNSA lidmaatschapsnummer of het documentnummer van hun paspoort of identifi catiebewijs. Tijdens de Kringgildedag mag enkel geschoten worden met CCI .22 LR Standard Velocity patronen.
Het inschrijven en het ophalen van de schietkaarten moet uiterlijk vóór 15.30 uur hebben plaatsgevonden. De deelnemers moeten zich vóór 16.00 uur bij de schietboom hebben gemeld. Het inschieten moet uiterlijk vóór 16.30 uur plaats hebben gevonden, de eerste twee ronden moeten vóór 17.30 uur zijn geschoten. De deelnemers aan de wedstrijden dienen zelf de tijd in de gaten te houden, wanneer men te laat verschijnt is het namelijk niet meer toegestaan om (verder) deel te nemen.

Kruisboogschieten
Het inschrijven voor en het ophalen van de kaarten moet uiterlijk vóór 15.30 uur hebben plaatsgevonden. De deelnemers moeten zich uiterlijk vóór 16.00 uur hebben gemeld onder de schietboom. De deelnemers aan de wedstrijden dienen zelf de tijd in de gaten te houden, wanneer men te laat verschijnt is het namelijk niet meer toegestaan om (verder) deel te nemen.
Vendelen, trommen en bazuinblazen Alle deelnemers die aan de wedstrijden vendelen, trommen of bazuinblazen deelnemen dienen hun pasjes vóór 12.00 uur in te leveren op het secretariaat. zonder een pasje mag iemand niet deelnemen aan de wedstrijden.

Aansprakelijkheid
Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen noch de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolg van het deelnemen aan de activiteiten tijdens het Rabo Music Event en het Gildenfestijn op 14, 15, 16 en 17 mei 2009. Deelname aan de activiteiten en de wedstrijden geschiedt volledig op eigen risico.

>>> Let op: in Groeningen is geen geldautomaat aanwezig!

Tijdens alle activiteiten van het Gildenfestijn te Groeningen op 14, 15, 16 en 17 mei 2009 maakt de EHBO gebruik van de AED, die gratis ter beschikking wordt gesteld door Stichting Kies voor Leven.

Omhoog


Uitslagen:

Voor de uitslagen van alle wedstrijden tijdens de Kringgildedag op 17 mei 2009 te Groeningen kunt u het volgende overzicht bekijken (Microsoft Excel).

Voor de uitslagen van de kleurplaatwedstrijd kunt u het volgende overzicht bekijken.

Omhoog

Copyright © 2008 - St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen